birichino italiasta suomeksi

truffatore, mariolo, farabutto, imbroglione, sbarazzino, birichino

  1. koijari, sluibari

monello, birichino

  1. huligaani

birichino, furbetto, malizioso

  1. ilkikurinen, pahankurinen, pahanilkinen, ilkeä

  2. tuhma, ilkeä