binario italiasta suomeksi

numero binario

  1. binaariluku

binario

  1. binäärinen

binario, binaria

  1. binäärinen

binario, rotaia, strada ferrata, ferrovia

  1. binäärinen

binario

  1. binääri

  2. pohjalevy