komplit indonesia > suomi

lengkap, sempurna, komplit

  1. täydentää, lopettaa