atur indonesia > suomi

atur beraturan

  1. järjestää, järjestellä