flyktig

Läheisiä sanoja

fluoritus
fluoriyhdiste
fluoroida
fluorointi
flyygeli
flyygelitorvi