usted misma ormal espanjasta suomeksi

te, ti, se, ti mismo / tuteo, male, ti misma / tuteo, female, vos mismo / voseo, male, vos misma / voseo, female, usted mismo ormal, male, usted misma ormal, female

  1. epävirallinen itsesi, formal itsenne