rodar espanjasta suomeksi

t-check / es / hacer rodar, t+check / es / girar

  1. pyöriä, pyörittää, kääntyä

filmar, rodar, cinematografiar

  1. toimeenpanna, saattaa voimaan

rodar

  1. pyörähtää, often with ympäri

rodar, rodear

  1. kääntää edukseen

rodar

  1. kääntää, often with ympäri