retirarse espanja > suomi

retirarse

  1. luovuttaa, lopettaa

  2. lopettaa lopettaa joltakin päivältä

  3. perääntyminen

  4. perääntyä, vetäytyä

irse, retirarse, marcharse

  1. nostaa