primoroso espanjasta suomeksi

primo, primoroso, excelente

  1. ensiluokkainen, priima