näkökulma espanjaksi

näkökulma

  1. punto de vista

  2. punto de vista

näkökulma, näkökanta

  1. punto de vista

näkökulma

  1. punto de vista

näkökulma, näkökanta

  1. perspectiva

näkökulma

  1. perspectiva

  2. comprensión

näkökulma, asenne

  1. avenimiento

näkökulma, näkemys, käsitys

  1. vista

kääntää kääntää toisinpäin, harkita toinen toisesta näkökulmasta

  1. punto de vista