mejorar espanja > suomi

mejorar

  1. parantaa, kohentaa

  2. katsoa (ylös), katsella (ylös)

corregir, mejorar

  1. katsoa

mejorar

  1. korjata, parantaa

  2. parannus

  3. parantaa

  4. parantaa

  5. nostaa, poimia

  6. ymmärtää, oppia