llama espanjasta suomeksi

llama

  1. laama

llama piloto

  1. sytyke

ardiendo, en llama / llamas

  1. palava

llama / en llamas

  1. innokas, kiihkeä

cómo se llama usted / ¿cómo se llama usted? ormal, cómo te llamas / ¿cómo te llamas? asual, cuál es su nombre / ¿cuál es su nombre?, cuál es tu nombre / ¿cuál es tu nombre?

  1. kirkkaasti valaistu

flama, llama

  1. aitaus, haka

llama, llamarada, fogonazo

  1. kerätä, saartaa, ottaa kiinni, kaapata, poimia