kaksimielisyys espanjaksi

kaksimielisyys

  1. doble sentido, albur (Mexico and Dominican Republic)