juicio espanjasta suomeksi

inhibitoria, interdicto, juicio de amparo

 1. lähestymiskielto

 2. lähestymiskielto

juicio

 1. arviointi, harkinta, punnitseminen, tuomitseminen, päättely

 2. arvostelukyky

 3. päätös

en tela de juicio

 1. viimeinen tuomio

juicio político, suspensión, destitución

 1. kyseinen

muela del juicio, cordal, muela cordal

 1. virkasyyte

juicio, parecer

 1. havainnointi, havaitseminen observing; havaituksi tuleminen being observed

juicio, proceso

 1. päätelmä, päätös

cuestionar, poner en tela de juicio, dudar

 1. kysymys, epäilys