garfio espanja > suomi

gancho, garfio

  1. koukku