esqueleto espanja > suomi

esqueleto

  1. luuranko

  2. luuranko

jaulón, esqueleto, empaque, caja, guacal

  1. mahakelkkailu, skeleton

esqueleto, osamenta

  1. muotoilla