aparato espanja > suomi

aparato, equipo

  1. laite, laitteisto, koneisto, mekanismi, aparaatti

aparato

  1. laitteisto

dispositivo, aparato, enseres-p / only monikko

  1. koneisto

chisme, trasto, cosa, / Argentina coso, / latinalainen Amerikka cuestión, aparato

  1. koneisto

frenillo, frenos-p, aparato

  1. hälytysajoneuvo

tracto, aparato

  1. vempain, mokkula, vehje, vekotin, kilke, hilavitkutin (for more technical and sopshisticated gadgets)

aparato

  1. tunnusmerkki

  2. TV, vastaanotin, setti