zygote

suomi-englanti sanakirja

zygote englannista suomeksi

  1. tsygootti

  1. Substantiivi

  2. tsygootti, hedelmöitynyt munasolu">hedelmöitynyt munasolu

zygote englanniksi

  1. A fertilized cell.

  2. (hypo)

  3. (l)