wesan

suomi-englanti sanakirja

wesan englanniksi

  1. to be

  2. to be, exist

  3. to soak; to macerate; to dye

  4. to ooze

  5. sand