well-mannered

suomi-englanti sanakirja

well-mannered englannista suomeksi

  1. hyvin käyttäytyvä, hyvätapainen

  2. kohtelias

  1. hyvätapainen, hyvin käyttäytyvä">hyvin käyttäytyvä

well-mannered englanniksi

  1. Having good manners; polite, courteous{{, and socially correct; conforming to standards of good behaviour.

  2. (ux)