vyyhti

suomi-englanti sanakirja

vyyhti englanniksi

  1. hank

  2. coil

  3. skein

  4. lea

  5. maze

  1. skein (gloss)

  2. (by extension) a tangle, a complex weave

  3. (fi-form of)