voimassa oleva

suomi-englanti sanakirja

voimassa oleva englanniksi

 1. valid

 2. good

 3. effective, in effect, in force

 4. effectual, sound

 5. operative

 1. valid (gloss)

 2. ''Kaikkien vierailijoiden on esitettävä voimassa oleva passi.''

  All visitors must present a valid passport.

 3. current, effective

 4. (ux)