verzeihen

suomi-englanti sanakirja

verzeihen englanniksi

  1. to forgive; to pardon; to excuse