vanhentua

suomi-englanti sanakirja

vanhentua englanniksi

  1. age

  2. obsolesce

  3. run out

  1. To become old, to grow old, age

  2. To expire

  3. (ux)