useful

suomi-englanti sanakirja

useful englannista suomeksi

  1. hyödyllinen, yleishyödyllinen, käyttökelpoinen

  2. tarpeellinen

  1. hyödyllinen, käytännöllinen

useful englanniksi

  1. Having a practical or beneficial use.

  2. (syn)

    (ant)

  3. (quote-journal)