urgent

suomi-englanti sanakirja

urgent englannista suomeksi

  1. kiireellinen

  1. kiireellinen

  2. Verbi

urgent englanniksi

  1. Requiring immediate attention.

  2. (ux)

    (syn)

  3. (l)

  4. (inflection of)