untrained

suomi-englanti sanakirja

untrained englannista suomeksi

  1. kouluttamaton, harjaantumaton

untrained englanniksi

  1. Lacking training, not having been instructed in something.