unsoundness

suomi-englanti sanakirja

unsoundness englannista suomeksi

  1. turmeltunut tila, turmeltuneisuus, pilaantunut

  2. kestämättömyys

  3. sairaalloisuus, poikkeavuus

  1. Substantiivi

unsoundness englanniksi

  1. The state of being unsound.

  2. (quote-book)