unfinished

suomi-englanti sanakirja

unfinished englannista suomeksi

  1. keskeneräinen, viimeistelemätön, kesken oleva, kesken

  1. keskeneräinen, valmistumaton

unfinished englanniksi

  1. Not finished, not completed.

  2. {{quote-journal