uneksia

suomi-englanti sanakirja

uneksia englanniksi

  1. daydream

  1. To (day)dream (about/of = ''elative'').