uneasiness

suomi-englanti sanakirja

uneasiness englannista suomeksi

  1. huolestuneisuus

  2. rauhattomuus

  3. ärtyisyys

  4. epämukavuus

  5. levottomuus

  1. Substantiivi

uneasiness englanniksi

  1. The state of being uneasy, nervous or restless.

  2. (RQ:Churchill Celebrity)

  3. An anxious state of mind; anxiety.

  4. (RQ:Dickens Great Expectations)