undomesticated

suomi-englanti sanakirja

undomesticated englannista suomeksi

  1. kesyttämätön

  2. sopeutumaton

undomesticated englanniksi

  1. Not domesticated