understood

suomi-englanti sanakirja

understood englannista suomeksi

  1. ymmärretty, sanaton

  2. sovittu

  1. Verbi

understood englanniksi

  1. Having been comprehended.

  2. (en-past of)

  3. (n-g)