uhkeus

suomi-englanti sanakirja

uhkeus englanniksi

  1. voluptuousness

  1. grandness

  2. voluptuousness