ugristi

suomi-englanti sanakirja

ugristi englanniksi

  1. An Ugricist.

  2. to bite (into)

  3. to bite one's tongue