tyyris

suomi-englanti sanakirja

tyyris englanniksi

  1. pricey

  1. expensive