typografia

suomi-englanti sanakirja

typografia englanniksi

  1. typography

  2. composition

  1. typography

  2. (fi-form of)