tuskailla

suomi-englanti sanakirja

tuskailla englanniksi

  1. To agonise/agonize.