tuotanto

suomi-englanti sanakirja

tuotanto englanniksi

  1. manufacture

  2. output

  3. outturn

  4. production

  5. making

  6. oeuvre

  1. production (gloss)

  2. production, output (gloss)

  3. works (gloss)