tunti

suomi-englanti sanakirja

tunti englanniksi

  1. hour

  2. lesson

  1. hour (gloss)

  2. lesson, class