tumpeloida

suomi-englanti sanakirja

tumpeloida englanniksi

  1. bobble

  1. to bungle, botch up