tumpata

suomi-englanti sanakirja

tumpata englanniksi

  1. stub

  2. crush out, press out, stub out

  1. to out (gloss)