tukkuhinta

suomi-englanti sanakirja

tukkuhinta englanniksi

  1. wholesale price (gloss)

  2. ''Tukkuhinta on yleensä alempi kuin vähittäishinta ja korkeampi kuin tuottajahinta.''

    The wholesale price is usually lower than the retail price and higher than the producer price.