trusted

suomi-englanti sanakirja

trusted englannista suomeksi

  1. luotettava

  1. Verbi

trusted englanniksi

  1. (en-past of)

  2. reliable