tomboy

suomi-englanti sanakirja

tomboy englannista suomeksi

 1. poikatyttö

 1. Substantiivi

 2. poikatyttö

tomboy englanniksi

 1. A girl who behaves in a typically boyish manner.

 2. (ux)

  (syn)

  (ant)

 3. A lesbian; butch

 4. a girl who behaves in a typically boyish manner

 5. a lesbian; butch

 6. a lesbian; butch

 7. (l) (a boyish girl or woman)

 8. (l); boyish girl

 9. 1973, ''Liwayway''

 10. Si Trudy, gaya ng palayaw sa kanya, ay isang tomboy. Sa kanilang lugar, walang batang lalaking nakadaig sa kanya sa ano mang uri ng sports.
  : Trudy, like her nickname, is a tomboy. In their neighborhood, the boys cannot even beat her in any sports.
 11. 1968, Dionisio S. Salazar, ''Pitong dula''

 12. Sa suot niyang " kamisadentrong panlalaki at "pedal-pusher" na maong ay wala siyang iniwan sa isang "tomboy". (Palinga-linga silang dalawa na tila may hinahanap. Pagtapat sa may puno ng adelpa ay titigil sila.)
  : He did not leave the undershirt and "pedal-pusher" jeans to a tomboy (They are looking to the left and right like they are finding something. They will stop when they face the oleander tree.)
 13. lesbian; butch