tintata

suomi-englanti sanakirja

tintata englanniksi

  1. to punch, to strike

  2. to drink, to get drunk