tiliote

suomi-englanti sanakirja

tiliote englanniksi

  1. account statement

  2. statement

  3. bank statement

  1. statement, statement, of accounts (gloss)