tiedostaa

suomi-englanti sanakirja

tiedostaa englanniksi

  1. to be aware of, to be conscious of, realize, recognize