thallus

suomi-englanti sanakirja

thallus englannista suomeksi

  1. sekovarsi

  1. Substantiivi

  2. sekovarsi

thallus englanniksi

  1. An undifferentiated plant body, such as in algae.

  2. (RQ:Thoreau Walden)

  3. Any plant body lacking vascular tissue.