thai

suomi-englanti sanakirja

thai englanniksi

  1. Thai

  1. fruit

  2. Thai (gloss)

  3. (alt form)

  4. (syn)

  5. to die

  6. fetus

  7. (aspirate mutation of)